01 Vorm met inhoud

‘Form follows function’ is een bekend principe in moderne architectuur en industriële vormgeving, maar ook van toepassing op grafische vormgeving. De vorm is als een solide kapstok, die geschikt is om een uiting of visie aan op te hangen. Dat betekent niet dat vormgeving neutraal is, want zij kan op verschillende manieren specifieke ondersteuning geven: leesbaarheid, toegankelijkheid, identiteit, design. Het betekent wel dat vormgeving dienstbaar is. Voor effectieve vormgeving moet er vooral goed worden nagedacht over de inhoud. Wat is belangrijk en wat is minder belangrijk, wat is overbodig en wat ontbreekt. De vormgeving vloeit daar dan op een vanzelfsprekende manier uit voort.