Vlinderhaiku

Een vlinder leeft vrij
kort dus helaas een keerzij
het gaat gauw voorbij

[foto: vlindertuin in Dronten]

Bronnen van inspiratie

Nat-uur, cult-uur, architect-uur, literat-uur... al die uren bij elkaar is veel tijd :-). Maar welbesteed. Ik wil hier uitdragen dat inspiratie niet in een vakje is te stoppen en ook niet van ver hoeft te komen. Nieuwsgierigheid en een open denkraam volstaan.