Villa Vitalis

In de website levenswerken.eu van Iris Bakker is als bron van inspiratie de Villa Vitalis gebouwd. Iris is deskundig op het gebied van huisvesting van organisaties en laat door middel van de Villa Vitalis zien – en beleven – hoe kansrijk de gebouwde omgeving kan zijn. De Villa is onlangs grondig gerestaureerd en een bezoekje wordt van harte aanbevolen – en gewaardeerd. Deze link brengt je bij de voordeur: levenswerken.eu. Je kunt naar binnen gaan of eerst even in de tuin rondkijken.

De digitale Villa, die voorheen in Flash bestond, is nu in HTML5 herbouwd. Iris Bakker zorgt voor het leeuwendeel van tekst- en beeldmateriaal, maar hier en daar lever ik zelf ook een bescheiden bijdrage. De plattegronden en route zijn wel door mij ontworpen en uitgewerkt. De ultieme droom is om de Villa Vitalis ooit eens in het echt te bouwen…

Bronnen van inspiratie

Natuur, cultuur, architectuur, literatuur... dat zijn veel "uren" bij elkaar opgeteld! Maar die uren zijn welbesteed, niet alleen aangenaam maar ook nuttig en nodig. Want creativiteit moet gevoed worden.
Ik wil hier uitdragen dat inspiratie weliswaar niet komt aanwaaien, maar ook niet van ver hoeft te komen. Nieuwsgierigheid volstaat.