Is er hier iets te beleven?

Samen met Iris Bakker van Levenswerken dacht ik na over hoe kantooromgevingen worden ervaren en hoe we daar verbetering in kunnen brengen. Met eenvoudige ingrepen kan de beleving van kantoren flink worden verbeterd, het is een kwestie van aandacht voor details, die gewoonlijk niet tot het bewustzijn doordringen. Maar onze zintuigen registreren ze wel degelijk en maken dat we er een beleving bij hebben. Voor de begeleiding van cursisten maakten we een laagdrempelig boekwerkje met voorbeelden. En met een extra dimensie.

Letterlijk, want het boekwerkje kan worden gevouwen tot een regelmatig twaalfvlak, een origami kunstje. Twaalf is in dit verhaal een belangrijk getal. Het staat voor de verschillende zintuigen die in de antroposofische leer, die aan dit project ten grondslag ligt, worden onderscheiden.
Wat we beogen is dat mensen leren op een andere, meer opmerkzame manier naar hun omgeving te kijken. Meer beleving biedt kansen om de kwaliteit van de werkomgeving te verbeteren. Dat vergt een bewuste inspanning, maar het geeft ook iets terug in de vorm van kansen, zowel om zich te onderscheiden, als voor de samenwerking.

Het is niet echt te verwachten, dat mensen massaal aan het vouwen slaan. Het is voldoende dat men het voorbeeld kan zien, de mogelijkheid, en daarmee een glimp krijgen van wat er bedoeld wordt met ‘anders kijken’.

Bronnen van inspiratie

Natuur, cultuur, architectuur, literatuur... dat zijn veel "uren" bij elkaar opgeteld! Maar die uren zijn welbesteed, niet alleen aangenaam maar ook nuttig en nodig. Want creativiteit moet gevoed worden.
Ik wil hier uitdragen dat inspiratie weliswaar niet komt aanwaaien, maar ook niet van ver hoeft te komen. Nieuwsgierigheid volstaat.