Talent

Het wemelt van de grote denkers.
Dat sommigen eeuwige roem verwierven
komt vooral doordat zij ook nog
praktische talenten hadden.