Talent

Het wemelt van de grote denkers.
Dat sommigen eeuwige roem verwierven
komt vooral doordat zij daarnaast
ook nog praktische talenten hadden.

[Lichtfestival in Berlijn]

Bronnen van inspiratie

Natuur, cultuur, architectuur, literatuur... dat zijn veel "uren" bij elkaar opgeteld! Maar die uren zijn welbesteed, niet alleen aangenaam maar ook nuttig en nodig. Want creativiteit moet gevoed worden.
Ik wil hier uitdragen dat inspiratie weliswaar niet komt aanwaaien, maar ook niet van ver hoeft te komen. Nieuwsgierigheid volstaat.