Startpunt Duurzaam

Het Startpunt duurzaam Hardenberg werd eind van dit jaar geöpend. Het is een compact en aantrekkelijk informatiecentrum om bewoners de uiteenlopende aspecten van verduurzaming te tonen. De volgende stap is dat de burgers zelf ermee aan de slag gaan: in hun huis, in hun directe leefomgeving of als betrokkene bij bredere initiatieven. In 2022 gaan we het centrum verder uitwerken en hopelijk zal het ook als inspiratiebron dienen voor initiatieven elders.

De combinatie met het Milieu Educatiecentrum lijkt wel goed uit te pakken, met het stimuleren van betrokken burgerschap als gemene deler.

Bronnen van inspiratie

Natuur, cultuur, architectuur, literatuur... dat zijn veel "uren" bij elkaar opgeteld! Maar die uren zijn welbesteed, niet alleen aangenaam maar ook nuttig en nodig. Want creativiteit moet gevoed worden.
Ik wil hier uitdragen dat inspiratie weliswaar niet komt aanwaaien, maar ook niet van ver hoeft te komen. Nieuwsgierigheid volstaat.