Reality check

Bert Fundatie Heino

| Ik wachtte bij het loket van de bank
| vóór mij alleen maar een oude man
| die om een praatje verlegen zat
| Ik gunde het hem, ik had geen haast.
| Terwijl hij babbelde met de bediende
| keek ik naar zijn oudemannenrug,
| gerimpelde nek, uitstaande oren.
| Een pet over het weinige grijze haar,
| Ze vulden samen een formulier in;
| “Wat is uw leeftijd?” vroeg ze – en
| hij antwoordde: “zeuvenenvieftig!”.
| Dat was wel even schrikken.

Bronnen van inspiratie

Natuur, cultuur, architectuur, literatuur... dat zijn veel "uren" bij elkaar opgeteld! Maar die uren zijn welbesteed, niet alleen aangenaam maar ook nuttig en nodig. Want creativiteit moet gevoed worden.
Ik wil hier uitdragen dat inspiratie weliswaar niet komt aanwaaien, maar ook niet van ver hoeft te komen. Nieuwsgierigheid volstaat.