Noishhh

Noishhh staat voor: Noise Seriously Harms Human Health. Ik weet niet wat er eerder was, het acroniem of de omschrijving, maar het is ook goed mogelijk dat het gelijk is opgegaan. Want zo gaan creatieve processen: zoeken, uitproberen, verbindingen maken, totdat er een idee komt bovendrijven.

Noishhh, een vreemd woord met zijn innerlijke contrast. Taalkundig heet dit een oxymoron, een verbinding van twee tegengestelde woorden. ‘Het geluid van de stilte’ bijvoorbeeld, om in de sfeer te blijven. Maar het kan dus ook binnen één woord. Andere voorbeelden zijn ‘vredesstrijd’, ‘werkvakantie’ of ‘uitzonderingsregel’. Dit nieuwe woord noishhh is bedoeld om een rol te gaan spelen in de communicatie over geluidsoverlast. Het verenigt de twee kanten ervan: enerzijds de negatieve gevolgen van geluidsvervuiling voor de gezondheid van mens en dier, anderzijds stilte als primaire levensbehoefte.

Het logo is vooral bedoeld om de campagne zichtbaar te maken op promotie-artikelen, zoals kleding.

Bronnen van inspiratie

Natuur, cultuur, architectuur, literatuur... dat zijn veel "uren" bij elkaar opgeteld! Maar die uren zijn welbesteed, niet alleen aangenaam maar ook nuttig en nodig. Want creativiteit moet gevoed worden.
Ik wil hier uitdragen dat inspiratie weliswaar niet komt aanwaaien, maar ook niet van ver hoeft te komen. Nieuwsgierigheid volstaat.