Nog een levenswerk

Ter gelegenheid van zijn 25-jarige loopbaan, ben ik deze middag op ontdekkingstocht met natuurbeheerder Tino van Beek, samen met nog een stuk of twintig natuurliefhebbers. De jubilaris is een man van het robuuste soort en de toewijding aan zijn werk straalt af van zijn ikonische verschijning. Hij is hier duidelijk helemaal op zijn plek, het is ondenkbaar dat hij iets anders zou kunnen doen dan precies dit. Met verve en zichtbaar plezier vertelt hij over zijn passie, het landschap, de rijke flora die hier onder zijn bezielende leiding tot ontwikkeling is gekomen. En natuurlijk kleurrijke verhalen over aangegrepen kansen en afgewende bedreigingen. Mooi hoe mens en passie zo met elkaar verweven kunnen raken.
‘En hoe moet het nou als jij er niet meer zou zijn’ vraagt iemand uit het gezelschap.
Een retorische vraag eigenlijk; maar gelukkig is de jubilaris voornemens om ook de komende 25 jaar nog vol te gaan maken.