m/v

Terwijl er wel gehakketakt wordt over het sexistische gebruik van het woord ‘hij’, waar ook vrouwen worden bedoeld, schijnt niemand zich er druk om te maken dat in het meervoud altijd ‘zij’ wordt gebruikt, waar het ook mannen kan betreffen. ‘Historisch gegroeid’ kan uiteraard niet als rechtvaardiging worden gebruikt en ook het argument dat ‘zij’ in meervoudsvorm geslachtsneutraal is niet sterk, want dat geldt dan ook voor het woord ‘hij’ in algemene context. Dit vraagt om diepgaande herziening van de taal. Voor de hand ligt het, om het woord ‘hij’ ook in meervoudsvormen toe te gaan passen om zo het evenwicht te herstellen. Dus bijvoorbeeld: “zij/hij brengen hun vrije tijd door met winkelen” – om hiermee het vooroordeel, dat bij ‘winkelen’ onmiddellijk aan vrouwen wordt gedacht, te bestrijden.
Of anders een nieuwe vorm introduceren specifiek voor de gevallen waar ‘hij/zij’ geslachtsneutraal bedoeld is. Zoiets als zhij.

Bronnen van inspiratie

Natuur, cultuur, architectuur, literatuur... dat zijn veel "uren" bij elkaar opgeteld! Maar die uren zijn welbesteed, niet alleen aangenaam maar ook nuttig en nodig. Want creativiteit moet gevoed worden.
Ik wil hier uitdragen dat inspiratie weliswaar niet komt aanwaaien, maar ook niet van ver hoeft te komen. Nieuwsgierigheid volstaat.