Wat kan ik doen?

Nieuwe vormen van communicatie zoals socialmedia dienen wij te omarmen, deze geven op een verrijkende wijze invulling aan sociale behoeften… voor sommigen is dat zo. Dat zijn degenen, die ook een “echt” sociaal netwerk hebben. Want de digitale werkelijkheid is een extra laag. Hij kan alleen gezond functioneren wanneer de basis in de fysieke werkelijkheid ook gezond is. Ongeveer zoals wij in de fysieke werkelijkheid ook alleen maar kunnen meedraaien, wanneer wij aan de basis daarvan over een behoorlijk werkend lichaam kunnen beschikken. Het is een grote vergissing, dat de digitale (virtuele) werkelijkheid de fysieke kan vervangen, overbodig maakt. Want met die werkelijkheid blijven we altijd te maken hebben. Een vergissing die veel wordt gemaakt en die steeds meer impact op de directe leefomgeving krijgt. Die wordt in toenemende mate als onveilig of bedreigend ervaren, in tegenstelling tot online ‘veilige omgevingen’ voor sociale interactie, die worden gefaciliteerd door marktpartijen. En dat is misschien, voor het moment althans, prima voor degenen die daarin hun weg vinden. Maar voor degenen die aan de kant staan, rest eenzaamheid, afwijzing, overtolligheid.

Bronnen van inspiratie

Natuur, cultuur, architectuur, literatuur... dat zijn veel "uren" bij elkaar opgeteld! Maar die uren zijn welbesteed, niet alleen aangenaam maar ook nuttig en nodig. Want creativiteit moet gevoed worden.
Ik wil hier uitdragen dat inspiratie weliswaar niet komt aanwaaien, maar ook niet van ver hoeft te komen. Nieuwsgierigheid volstaat.