Kennis en advies over geluidshinder.

Met Erik Roelofsen en Jan Kramer van de Nederlandse Stichting Geluidshinder heb ik een nieuwe huisstijl en propositie uitgewerkt. Dat was ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan als instituut. Het resulteerde erin dat we in het logo niet meer de afkorting NSG uitschrijven, maar zonder omhaal zeggen waar het over gaat.

Bronnen van inspiratie

Nat-uur, cult-uur, architect-uur, literat-uur... al die uren bij elkaar is veel tijd :-). Maar welbesteed. Ik wil hier uitdragen dat inspiratie niet in een vakje is te stoppen en ook niet van ver hoeft te komen. Nieuwsgierigheid en een open denkraam volstaan.