Hoe het hóórt

Mag ik er langs asjeblieft?
Kunt u niet bellen soms?
U kunt mij zo toch ook horen?
Ja maar u hóórt te bellen!

Mensen dragen een privésfeer om zich heen. Dat heet nu een comfortzone. Soms moeten we even daarin binnendringen en dat roept irritatie op. Tenzij bepaalde conventies over de wijze waarop de inbreuk geoorloofd is in acht worden genomen …

Ik ga ook niet zomaar naast iemand zitten op een bankje. Ik vraag of het goed is, ook al heeft die ander er niets over te vertellen. Als het goed is, dan is mijn indringen geaccepteerd. ‘Fatsoen’ heet dat.