Een boom

Laatst viel mijn oog op een boom.
ik ging met mijn camera in de weer
om de boom mooi in beeld te krijgen.
Er liepen een paar wandelaars langs
die ook richting boom gingen turen.
Ze keken elkaar en mij vragend aan
tot een van hen zich gewonnen gaf
en vroeg: wat is er daar te zien?
Een boom, zeg ik.

Bronnen van inspiratie

Natuur, cultuur, architectuur, literatuur... dat zijn veel "uren" bij elkaar opgeteld! Maar die uren zijn welbesteed, niet alleen aangenaam maar ook nuttig en nodig. Want creativiteit moet gevoed worden.
Ik wil hier uitdragen dat inspiratie weliswaar niet komt aanwaaien, maar ook niet van ver hoeft te komen. Nieuwsgierigheid volstaat.