Een boom

Laatst viel mijn oog op een boom.
ik ging met mijn camera in de weer
om de boom mooi in beeld te krijgen.
Er liepen een paar wandelaars langs
die ook richting boom gingen turen.
Ze keken elkaar en mij vragend aan
tot een van hen zich gewonnen gaf
en vroeg: wat is er daar te zien?
Een boom, zeg ik.