De vogelkenner

We gingen mee met de boswachter. In het gezelschap waren een aantal vogelaars, die druk debatteerden over waarnemingen van de Oehoe. Ik liet mij ontvallen dat ik dacht dat ik bij mijn huis ook wel eens een Oehoe hoorde. Onmiddellijk alle aandacht. Wanneer dan, en waar precies, en had ik hem ook gezien? Bedremmeld moest ik de antwoorden schuldig blijven en realiseerde me dat ik Oehoe had verward met Koekoek. Later ging ik het nog maar eens opzoeken voor de zekerheid. Zo hield ook de Koekoek geen stand, maar bleek het om een doodordinaire houtduif te gaan. Pijnlijk, maar toch weer wat van opgestoken. [Foto: duiventros in de buurt van Holten]

Bronnen van inspiratie

Nat-uur, cult-uur, architect-uur, literat-uur... al die uren bij elkaar is veel tijd :-). Maar welbesteed. Ik wil hier uitdragen dat inspiratie niet in een vakje is te stoppen en ook niet van ver hoeft te komen. Nieuwsgierigheid en een open denkraam volstaan.