Noishhh

Noishhh staat voor: Noise Seriously Harms Human Health. Ik weet niet wat er eerder was, het acroniem of de omschrijving, maar het is ook goed mogelijk dat het gelijk is opgegaan. Want zo gaan creatieve processen: zoeken, uitproberen, verbindingen maken, totdat er een idee komt bovendrijven.

Noishhh, een vreemd woord met zijn innerlijke contrast. Taalkundig heet dit een oxymoron, een verbinding van twee tegengestelde woorden. ‘Het geluid van de stilte’ bijvoorbeeld, om in de sfeer te blijven. Maar het kan dus ook binnen één woord. Andere voorbeelden zijn ‘vredesstrijd’, ‘werkvakantie’ of ‘uitzonderingsregel’. Dit nieuwe woord noishhh is bedoeld om een rol te gaan spelen in de communicatie over geluidsoverlast. Het verenigt de twee kanten ervan: enerzijds de negatieve gevolgen van geluidsvervuiling voor de gezondheid van mens en dier, anderzijds stilte als primaire levensbehoefte.

Het logo is vooral bedoeld om de campagne zichtbaar te maken op promotie-artikelen, zoals kleding.

Ontdektuin

In en rond dit gebouwtje aan de Overijsselse Vecht wordt in het klein gedemonstreerd hoe uit het water warmte kan worden gewonnen. Dat is technisch behoorlijk ingewikkeld, de uitdaging is dan ook om het proces eenvoudig en overzichtelijk uit te leggen. Het is bedoeld als onderdeel van natuur- en milieu educatie voor scholieren.

Duurzame jojo

Ik blijf vooralsnog ook als creatief denker en vormgever dienstbaar aan lokaal initiatief op het gebied van verduurzaming. Het Duurzaamheidscentrum Deventer gaat nu alweer het derde jaar in. Hoewel corona heel wat roet in het eten heeft gegooid, lijkt er nu wel weer vaart in te komen. Daarbij geholpen door de acute bewustwording bij het publiek van de kwetsbaarheid van onze energievoorziening. Het is te hopen dat die urgentie beklijft, ook als de oorlog in Oekraïne voorbij is. En dat de miljarden even soepel naar verduurzaming zullen stromen als momenteel naar oorlogsvoering.

De jojo van de foto is bedoeld als beloning voor kinderen die in het duurzaamheidscentrum een puzzeltje hebben opgelost. Heel onschuldig en vast niet gedacht als sarcastisch commentaar op de turbulente toestanden in de wereld, die de afgelopen jaren niet meer in Verweggistan gebeuren maar ook ons hier treffen. Ergens (met inachtneming van de slachtoffers) is het misschien goed dat deze maatschappij eindelijk uit zijn ‘comfort-zone’ wordt gerukt. Je zou haast denken dat het geen toeval is dat zowel lockdowns als oorlogsgeweld óók invloed hebben op die andere crisis, de broeikasgas-jojo, die harder terug zal komen naarmate de mensen langer doorgaan met uitstoten. Ik krijg haast het idee dat moeder Aarde bezig is met een wanhoopsoffensief om ons tot inkeer te krijgen. Het is treurig dat er een oorlog nodig is om tot inkeer te komen. Maar laten we hopen dat er een dure les wordt geleerd en dat de mensheid – nogmaals, los van het individuele leed – weer door het oog van de naald kruipt, zoals wel vaker in de geschiedenis. Al ziet het daar momenteel niet naar uit….

Geluidshinder wegverkeer

Weer een mooi en nuttig project op de rails gezet: de Handreiking voor gemeenten met betrekking tot de lokale aanpak van geluidshinder. Het is een initiatief van de Nederlandse Stichting geluidshinder in samenwerking met het Ministerie van I&W. Op de website kan de brochure worden bekeken in html of worden gedownload als pdf bestand. Daarnaast zijn er voorbeelden van geslaagde projecten. Het is bedoeling, dat deze informatie in de komende tijd wordt aangevuld met nieuwe voorbeelden, als inspiratiebron voor beleidsmakers.

Talenten

Je ziet het wel vaker en het is altijd weer fijn om mee te maken: wanneer iemand de verschillende talenten, die hij/zij heeft kunnen ontwikkelen, bij elkaar weet te brengen in een unieke propositie. En hoewel dat dan niet zonder inspanning is gegaan, lijkt het toch op een natuurlijke neiging van ondernemende mensen, om alles wat je aan talenten en vaardigheden in huis hebt in te zetten voor jouw eigen hoogstpersoonlijke niche. Niet voor niets wordt een brede vorming aanbevolen voor studenten. Dat gaat niet alleen over persoonlijke ontwikkeling, maar vooral ook over het creëren van kansen om, bijvoorbeeld, tot verrassende ‘out of the box’ oplossingen te komen. Ook ik heb mogen ervaren, dat talenten, die in eerste instantie weinig met elkaar van doen leken te hebben, zich van lieverlee vermengden tot een hoogstpersoonlijke signatuur.

Zo ook de Classic Car Coach. Een bijzondere samenvoeging van een zakelijk voorstel met een persoonlijke passie. Wat is er mooier, dan die energie van een persoonlijke gedrevenheid te kunnen gebruiken als gereedschap in een zakelijke transactie. En dat kan! Gedeeld plezier verlaagt de drempel en een overvloed aan bruikbare metaforen maakt kennisoverdracht voelbaar en inzichtelijk.

Het was een genoegen om de Classic Car Coach met dit idee op weg te helpen!