Villa Vitalis

In de website levenswerken.eu van Iris Bakker is als bron van inspiratie de Villa Vitalis gebouwd. Iris is deskundig op het gebied van huisvesting van organisaties en laat door middel van de Villa Vitalis zien – en beleven – hoe kansrijk de gebouwde omgeving kan zijn. De Villa is onlangs grondig gerestaureerd en een bezoekje wordt van harte aanbevolen – en gewaardeerd. Deze link brengt je bij de voordeur, je kunt naar binnen gaan of eerst even in de tuin rondkijken: levenswerken.eu.

De digitale Villa, die voorheen in Flash bestond, is nu in HTML5 herbouwd. Iris Bakker zorgt voor het leeuwendeel van tekst- en beeldmateriaal, maar hier en daar lever ik zelf ook een bescheiden bijdrage. De plattegronden en route zijn wel door mij ontworpen en uitgewerkt. De ultieme droom is om de Villa Vitalis ooit eens in het echt te bouwen…

Informeren, inspireren, activeren

Deventer heeft sinds februari een representatief informatiecentrum over verduurzaming. De locatie kon niet beter: de stadsetalage van het stadhuis aan het Grote Kerkhof. Zowel de huisstijl als concept en uitwerking van de expositie zelf zijn voor een belangrijk deel van mijn hand en ik denk dat ik trots mag zijn op het resultaat. Daar moet ik wel bij zeggen dat het alleen maar zo kon slagen door goede samenwerking in een geweldig gemotiveerd team.

Het is niet het eerste centrum in zijn soort in Nederland. Maar toch zit er wel een bijzonderheid aan. Want dit centrum gaat niet, zoals elders, alleen over de energie-transitie. Het gaat ook over de globale context, waarom verduurzaming dringend nodig is: de klimaatcrisis en in het verlengde daarvan over de gevolgen voor de leefbaarheid van “onze” aarde.

Eenvoudig gezegd gaat het om twee benaderingen: de eerste is het verminderen van de impact van mensen op klimaat en milieu door technische oplossingen. De tweede, even belangrijk, is gedragsverandering.

Bouwkundige en technische oplossingen verlagen het energieverbruik van huizen. Aanpassingen aan de infrastructuur komen tegemoet aan de extremere weersomstandigheden. Energie-bewust gedrag maakt dat er per persoon minder energiebehoefte is. Beide benaderingen zijn keihard nodig. Voor milieu geldt hetzelfde: technologie helpt om producten minder vervuilend te maken, maar er zijn ook andere leefstijlen nodig.

Het Deventerse duurzaamheidscentrum kwam tot stand door samenwerking van de Deventer Energie Coƶperatie en het milieu-educatiecentrum De Ulebeld. De energieclub, van windturbines en zonnepanelen en de groene club, van duurzaam en milieubewust consumeren, twee echt wel verschillende domeinen, komen hier samen en dat is bijzonder. Er is gelukkig bereidheid om van elkaar te leren en dit centrum biedt daartoe unieke kansen.

Duurzame energie

De Deventer Energie Coƶperatie had behoefte aan een nieuw logo dat de propositie helderder zou uitdragen dan voorheen het geval was. Een frisse wind zeg maar. Duidelijke taal was de wens en dat is het ook geworden, samen met onmiskenbare symboliek. Maar dan wel in een nette verpakking. [Mockup met eerder gemaakte folder]

Kennis en advies over geluidshinder.

Met Erik Roelofsen en Jan Kramer van de Nederlandse Stichting Geluidshinder mocht ik nadenken over een nieuwe huisstijl en propositie. Dat was ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan als instituut. Het resulteerde erin dat we in het logo niet meer de afkorting NSG uitschrijven, maar zonder omhaal zeggen waar het over gaat.

Cradle to cradle

Met Marco Achtereekte en Arjan Schellinkhout mocht ik meedenken over de positionering van een nieuw concept voor boxsprings, dat is gebaseerd op cradle-to-cradle hergebruik van materialen. Bovendien biedt de modulaire opbouw ruimte voor flexibiliteit voor de gebruiker. Deze kan de comfort eigenschappen per module aanpassen en hoeft daarvoor geen nieuwe boxspring aan te schaffen. Koru wordt momenteel op de markt gebracht via de webportal Bundles.