2020

Je zou toch denken dat, met alle moderne gemaksgoederen, de burger het wat rustiger aan kan doen. Maar zo is het niet, z/hij is immer gehaast, enerzijds om quota en deadlines te halen, anderzijds om al het geproduceerde spul cq. ‘diensten’ geconsumeerd te krijgen. Daar schuilt iets paradoxaals, al dat gejakker in wat toch een “gemakscultuur” heet te zijn. Het komt omdat ‘gemak’ geen doel op zich is, maar slechts een middel om nog méér te kunnen produceren en verstouwen. Niet voor niets horen we van een economie die voortdurend moet worden ‘aangejaagd’. De gehaastheid is ook nog eens extra dwingend, juist omdat wij in gemak hebben ‘geïnvesteerd’ om die verhoogde efficiëntie te faciliteren. Ondertussen brengt het gejaag vooral veel narigheid met zich mee. Moord en brand wordt er geroepen wanneer de maximumsnelheid naar beneden moet. Burn-out wordt volksziekte nummer 1. Dus, in het kader van de goede voornemens voor het nieuwe jaar: doe rustig aan, dat is echt beter voor je gezondheid en ook voor een duurzame samenleving.

[Foto: onthaasten bij Gasteren in Drenthe]

Bronnen van inspiratie

Natuur, cultuur, architectuur, literatuur... dat zijn veel "uren" bij elkaar opgeteld! Maar die uren zijn welbesteed, niet alleen aangenaam maar ook nuttig en nodig. Want creativiteit moet gevoed worden.
Ik wil hier uitdragen dat inspiratie weliswaar niet komt aanwaaien, maar ook niet van ver hoeft te komen. Nieuwsgierigheid volstaat.