01 lead

Chroma is Bert Theelen, vormgever van communicatiemiddelen die bestaan uit tekst en beeld. Bij het bedenken en uitwerken daarvan kan ik u van dienst zijn, op basis van brede vakkennis en praktijkervaring. Ik werk zelfstandig vanuit mijn woonplaats Deventer, met opdrachtgevers verspreid over het land. Samen werken we aan identiteit en zichtbaarheid, van logo tot website, van flyer tot boek.